Výber kancelárskych priestorov

  • 1499983200
  • Realitne správy

Kancelárske priestory nepredstavujú len miesto pre pracovné nasadenie zamestnancov, ale aj priestor na príjemne strávený čas a vytváranie dobrého kolektívu. Jeho vplyv na činnosť zamestnancov je dlhodobo známou záležitosťou. Veľké nadnárodné spoločnosti venujú veľkú pozornosť výberu a úprave pracovného prostredia zamestnancov, nakoľko prispieva aj k ich úspechu. Pri výbere kancelárskych priestorov je dobré myslieť na správnu výmeru kancelárií. V snahe ušetriť sa mnohí rozhodnú pre nájom menších priestorov, čo môže v budúcnosti pôsobiť na zamestnancov obmedzujúco a neprispieva to k ich pracovnej pohode. Lokalita nie je taká dôležitá, ako pri výbere domu alebo bytu, ale treba prihliadať na vybavenosť, investičný a obchodný potenciál lokality. Cena by nemala byť jediným kritériom pri výbere, ale treba zvoliť správny pomer ceny ku kvalite. Zdravé vnútorné prostredie zlepšuje pracovné nasadenie zamestnancov, vhodnými materiálmi, farbami či dostatkom svetla a zelene sa nič nepokazí. Zladením vnútorných priestorov s predstavami  o firme spoločnosť vyjadrí nielen vkus a podporí svoju identitu, ale môže ovplyvniť aj výkon a pohodu zamestnancov.

Zdroj: www.topreality.sk


1