Výšku dane z nehnuteľností môže ovplyvniť aj energetická hospodárnosť budov

  • 1498773600
  • Realitne správy

Ministerstvo financií SR prostredníctvom svojho komunikačného odboru informovalo, že jedným zo strategických cieľov vlády SR, podľa jej programového vyhlásenia, je zavedenie hodnotového princípu pri zdaňovaní nehnuteľností. Energetická hospodárnosť budovy sa tak môže stať dôležitým parametrom pri posudzovaní hodnoty nehnuteľnosti s výrazným vplyvom na výšku dane z nehnuteľnosti. V súčasnosti sa dotýkajú kritériá energetickej hospodárnosti všetkých typov budov. Či už plánované novostavby, ale aj obnovované budovy by mali byť projektované na úroveň ultranízkoener­getického domu. Budova by mala využívať obnoviteľné zdroje energie ako slnečné kolektory alebo fotovoltaické panely či už pri kúrení, vetraní alebo osvetlení. Ako uvádza Program Budovy 2050 - Správa o stave budov na Slovensku až jedna pätina slovenských domácností žije v nevhodných podmienkach, ktoré im spôsobujú 1,5 až 2,9 násobne zvýšenú mieru zdravotných problémov. Skvalitnenie ich obydlia môže výrazne vplývať nielen na zníženie nákladov, ale aj na zlepšenie zdravotného stavu. Samozrejme, treba brať do úvahy, že pri starších budovách sa nedajú všetky požiadavky dodržať. Ako konštatuje Zuzana Sternová, riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného a predsedníčka Združenia pre zatepľovanie: „Sprísnené požiadavky sú jednoznačne postavené na novú výstavbu a pri obnove majú byť splnené vtedy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné.“ Príslušná norma a vyhláška sú v platnosti od roku 2013, postupne dochádza k sprísneniu podmienok na stavby a od roku 2021 je požiadavka na novú výstavbu a aj obnovu budov na úrovni budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

 

 

 

 

Zdroj: www.pravda.sk, www.bpb.sk