Za energie platíme od januára viac

  • 1515711600
  • Realitne správy

Úrad pre regulácie sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO) už koncom novembra minulého roka informoval o zvyšovaní cien energií od januára 2018. Zdražovanie sa dotklo cien plynu, elektrickej energie, vodného a stočného a taktiež ceny za dodávku tepla domácnostiam.

Návrh na zvýšenie cien za dodávky plynu predložili ÚRSO takmer všetci dodávatelia, okrem SPP. Priemerný celoslovenský nárast ceny pre domácnosti tak predstavuje hodnotu 0,38 %. Pri najčastejšej tarife D2, stanovenej domácnostiam pri odbere plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14 000 kWh, ide o sumu 0,80 €/mesiac.

Za dodávky tepla si domácnosti, pri spotrebe rovnakej ako minulý rok, priplatia 0,30 €/mesiac nakoľko stúpli ceny plynu aj elektriny. Cena za dodávku tepla sa priemerne zvýšila o 1%.

Najvyšší percentuálny nárast ceny má elektrina - 2,71 %, v tarifnom pásme DD1 predstavuje  navýšenie o 0,13 € /mesiac, v tarifnom pásme DD2 je priemerná zmena +0,51 €/mesiac.

Zdraženie sa dotklo aj platieb za spotrebu vody. Ceny vodného sa priemerne zvýšili o 0,18 % a stočného o 0,91 %. Nakoľko však väčšina vodárenských spoločností nepodala návrh na zvýšenie ceny, tak sa zdražovanie dotkne len malého percenta domácností.

Stanovené hladiny cien sú maximálne, znamená to, že jednotliví dodávatelia ich nemôžu prekročiť.

 

www.urso.gov.sk, www.topreality.sk


1