Zmeny v poskytovaní hypoték pre mladých

  • 1503612000
  • Realitne správy

Vláda SR minulý týždeň schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá sa týka aj poskytovania hypoték pre mladých. Bez zmeny zostávajú základné podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať, t. j. veková hranica do 35 rokov (jednotlivec alebo pár) a taktiež príjmová hranica (do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci štvrťrok u jednotlivca). Naďalej platí, že maximálna výška hypotéky je 50-tisíc eur, pričom nesmie prekročiť hranicu 70 percent z hodnoty nehnuteľnosti a doba poskytovania štátneho príspevku je 5 rokov. Mení sa však spôsob poskytovania hypoték pre mladých. Ruší sa bonifikácia, ktorú poskytoval štát vo výške 2 % a banka vo výške 1 %. Mladí žiadatelia si budú môcť uplatniť len daňový bonus na zaplatené úroky pri ročnom zúčtovaní dane alebo v marci pri podávaní daňového priznania. Výška daňového bonusu je 50 % zo všetkých zaplatených úrokov v roku (maximálne 400 € ročne) a bude potrebné požiadať banku o vystavenie potvrdenia o výške úrokov pri úvere na bývanie. Cieľom týchto zmien bolo znížiť administratívnu záťaž pri úverovaní, avšak odborníci upozorňujú na skutočnosť, že síce prinesie väčšiu prehľadnosť a jednoduchosť, ale zároveň je nový systém podpory bývania pre mladých oproti súčasnému nastaveniu menej výhodný. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť od januára 2018.

 

Zdroje: www.topreality.sk, www.sme.sk, www.tvnoviny.sk


1