Štandardy práce pre realitné kancelárie

  • 1495144800
  • Realitne správy

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) pripravila základné štandardy práce pre realitné kancelárie. Majú viesť k zvyšovaniu kvality práce realitných maklérov. Klientom by mali zaručiť poskytnutie profesionálnych realitných služieb. Budú vedieť, čo majú od realitnej kancelárie požadovať.  „Snažíme sa, aby práca realitných maklérov bola odovzdávaná tak, ako je v Európe štandardom. Je dôležité, aby verejnosť vedela, aký minimálny rozsah služieb má očakávať od realitnej kancelárie za vynaložené prostriedky na sprostredkovateľskú províziu,“  konštatoval prezident NARKS, Ján Palenčár.  Štandardy práce pre realitné kancelárie vychádzajú zo základných požiadaviek slovenskej verzie prevzatej európskej normy EN 15733:2009 Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. Obsahujú nasledovných osem bodov:  fyzická obhliadka nehnuteľnosti; kontrola vlastníckych vzťahov; uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy; obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami; podpis rezervačnej dohody; zabezpečenie kúpnej zmluvy; prevod finančných prostriedkov; protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti. Jednotlivé body sú v štandardoch bližšie rozpísané. Obsahujú, okrem iných, aj  informácie, ako má maklér postupovať pri fyzickej obhliadke nehnuteľnosti, čo nemá opomenúť pri kontrole vlastníckych vzťahov, aké náležitosti má obsahovať sprostredkovateľská či kúpna  zmluva.   K ďalším požiadavkám súvisiacim s činnosťou realitnej kancelárie NARKS doplnila aj vypracovaný reklamačný poriadok a poistenie realitnej činnosti.

 

Zdroj: www.reality.sk