Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Snina - 2. kolo

  • Komenského 2803, Snina
ID: #6214

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Snina, ul. Komenského č. 2803/74

Dátum konania dražby: dňa 28.10.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 87 750 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 92022

Termín prvej obhliadky: dňa 07.10.2022 o 08:00
Termín druhej obhliadky: dňa 21.11.2022 o 08:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 117 000 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv37055603.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/zp144-2022.pdf

Rodinný dom má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Stavba má základové pásy z monolitického betónu s vodorovnou a zvislou izoláciou, murivo je z pórobetónových tvárnic. Strop je železobetónový, drevený s rovným omietnutým podhľadom v podkroví, krov je sedlový, krytina kanadský šindeľ, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, parapety z pozinkovaného plechu. Vykurovanie ústredné teplovodné kotlom na plyn v I. PP, panelové oceľové radiátory v I. NP a podkroví. Elektroinštalácia svetelná motorická v I. PP, svetelná v I. NP a podkroví. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia, zdrojom teplej vody je elektrický bojler kombinovaný s ústredným vykurovaním v I. PP, zemného plynu v I. PP a I. NP. Vnútorné vybavenie - oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo v kúpeľni a v podkroví, splachovací záchod, kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, plynový sporák v kuchyni v I. NP, sporák na tuhé palivo a smaltovaný drez v I. PP, vodovodné batérie pákové. Na pozemku sa nachádzajú: prístrešok, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, prípojka elektriny. Pozemok má 513 m2. 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 90 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Snina - 2. kolo Podhorská 2143/102, Snina

  • 288.00m2
  • 6