DUPOS servisná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20497/T

IČO: 36 819 727

  • NON-STOP POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
  • +421 910 808 404