Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1999. V marci 2003, po splnení podmienok pre vydanie koncesovanej živnosti, začala poskytovať služby organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. sa v rámci obchodnej skupiny DUPOS špecializuje na výkon záložného práva a komplexný servis realizácie dobrovoľných dražieb.


Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. sa v rámci skupiny DUPOS špecializuje výlučne na:


  • komplexný servis realizácie dobrovoľných dražieb
  • výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby
  • správa zabezpečených aj nezabezpečených pohľadávok
  • poradenstvo pri správe a vymáhaní pohľadávok