Kontakt


DUPOS INVEST, a.s.

Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10370/T

IČO: 36 267 848

  • Správa budov a NON-STOP POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA:
  • +421 910 808 404

DUPOS dražobná, spol. s r.o.

Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10370/T

IČO: 36 233 935

  • Mgr. Miloš Brezina
  • manažér dražieb pre BA, TT, NR, TN, ZA
  • milosbrezina@dupos.sk
  • +421 33 55 32 722, +421 911 620 317
  • JUDr. Stanislav Hric
  • manažér dražieb pre BB, ZA, KE, PO
  • stanislavhric@dupos.sk
  • +421 33 55 32 722, +421 911 876 895

DUPOS reality network, s.r.o.

Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27690/T

IČO: 46 236 678