1999
Začiatok podnikania v oblasti správy nehnuteľností a prenájmu spravovaných priestorov pod názvom DU-POS Trnava, s.r.o.

2003
Rozšírenie obchodných aktivít o sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - služby realitnej kancelárie
Splnenie podmienok pre vydanie koncesovanej živnosti na organizáciu dobrovoľných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z.z.

2004
Zahájenie reálneho výkonu dražieb pod názvom DUPOS realitná a dražobná, spol. s r.o.

2005
Založenie materskej spoločnosti DUPOS INVEST, a.s., ktorej hlavným predmetom podnikania je prenájom vlastných nehnuteľností.

2011
Založenie spoločnosti DUPOS reality network, s.r.o., ktorá sa venuje vydavateľskej a marketingovej činnosť.
Vydanie prvého čísla Realitného a dražobného magazínu.